09-08-2017

5 powodów dla których warto wybrać wyłączność.

Zasada wyłączności przy obsłudze procesu sprzedaży nieruchomości nie jest niczym wyjątkowym i nie różni się od zasad stosowanych podczas współpracy z prawnikiem, księgowym, czy architektem. Podobnie, jak w przypadku innych usług podejmujemy współpracę z jednym podmiotem, któremu powierzamy naszą sprawę i dajemy możliwość realizacji zadania. Korzyści można sprowadzić właściwie do jednego punktu: wyłączna reprezentacja oznacza po prostu skuteczną sprzedaż.

1. Otwarta komunikacja – większe środki na marketing

Działania marketingowe są podstawowym kanałem dotarcia do osób zainteresowanych kupnem nieruchomości, a każde ich ograniczenie ma ogromny wpływ na szybkość transakcji. Tzw. umowy otwarte z uwagi na swój charakter nie mogą korzystać z niektórych form reklamowych, a część działań wykorzystują w bardzo ograniczonym zakresie. Tylko wyłączność daje możliwość swobodnego promowania oferty i sięgania po różne narzędzia. Nie obawiając się o to, że transakcja przebiegnie bez jego udziału manager projektu może korzystać z takich form marketingowych, jak chociażby banner umieszczony na nieruchomości, czy organizacja domów otwartych. Jego oferta jest pełna, ponieważ może on zaprezentować, jak nieruchomość wygląda z zewnątrz i podać jej dokładny adres. Otwarcie komunikuje się z rynkiem nie tworząc barier, które utrudniają transakcję. Może angażować znacznie większy budżet, a także swój czas i kompetencje. 

 

 2. Współpraca, a nie konkurencja

Kilkanaście „sesji zdjęciowych”, bardzo często wykonanych telefonem komórkowym, zazwyczaj bez jakiegokolwiek przygotowania, kilkanaście opisów, często różne ceny i oczywiście kilkunastu różnych agentów, którzy pracując na umowach otwartych mają w swojej ofercie dziesiątki, a nawet setki ofert… W tym wszystkim klient kupujący, który jeśli trafi na „lepsze” zdjęcia być może zadzwoni, żeby spytać o szczegóły i być może uzyska informacje… Chaos, niska jakość oferty, różne ceny, nieumiejętne udzielanie informacji bardzo często powodują utratę klienta jeszcze na etapie zapoznania się z ofertą. Prezentacja bez dobrej znajomości nieruchomości oraz nieumiejętne negocjacje w najlepszym wypadku, jeśli klient pozostanie z nami, spowodują obniżenie ceny sprzedaży.  

3. Brak bałaganu, który powoduje obniżenie wartości oferty

Kilkanaście „sesji zdjęciowych”, bardzo często wykonanych telefonem komórkowym, zazwyczaj bez jakiegokolwiek przygotowania, kilkanaście opisów, często różne ceny i oczywiście kilkunastu różnych agentów, którzy pracując na umowach otwartych mają w swojej ofercie dziesiątki, a nawet setki ofert… W tym wszystkim klient kupujący, który jeśli trafi na „lepsze” zdjęcia być może zadzwoni, żeby spytać o szczegóły i być może uzyska informacje… Chaos, niska jakość oferty, różne ceny, nieumiejętne udzielanie informacji bardzo często powodują utratę klienta jeszcze na etapie zapoznania się z ofertą. Prezentacja bez dobrej znajomości nieruchomości oraz nieumiejętne negocjacje w najlepszym wypadku, jeśli klient pozostanie z nami, spowodują obniżenie ceny sprzedaży. 

 

4. Czas dla siebie

Decydując się na wyłączną reprezentację swoich interesów klient podpisuje jedną umowę i ma kontrolę nad procesem sprzedaży, jednocześnie ograniczając swoje zaangażowanie do minimum. Wie, w jaki sposób jego oferta jest prezentowana, otrzymuje również informacje na temat potencjalnych klientów, czy działań marketingowych. Osoba, która reprezentuje właściciela zna nieruchomość i to ona odbiera telefony od zainteresowanych, czy innych agentów. Dostarcza niezbędnych informacji i materiałów, umawia i przeprowadza prezentacje, a także prowadzi negocjacje.

 

5. Odpowiedzialność

Skuteczna sprzedaż jest miarą wartości agenta. Dobry agent przyjmując ofertę do sprzedaży na wyłączność nie robi tego, aby powiększyć portfolio i liczyć na statystykę. Będzie mu tak samo zależeć na sprzedaży, jak klientowi, a więc korzystając ze swojej wiedzy i kompetencji dołoży wszelkich starań, aby zrealizować cel. Umowa otwarta oznacza po prostu podpisanie umowy, umowa na wyłączność to umowa na zarządzanie całym procesem sprzedaży – od przygotowania nieruchomości, poprzez określenie jej rynkowej ceny, marketing, prezentację, aż po prowadzenie negocjacji i finalizację transakcji.

Paweł Mrówka
Co-owner Brand&Sell


Wyłączna reprezentacja to także możliwość szerokiej współpracy z agentami nieruchomości. Dzięki wyłączności inni agenci mogą oferować nieruchomość swoim klientom, wiedząc, że w przypadku transakcji otrzymają wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że oferta dociera do szerszego grona osób poszukujących nieruchomości, a więc zwiększają się szanse sprzedaży. Podpisując jedną umowę klient uzyskuje dostęp do klientów innych agencji nieruchomości, z którymi wspólnie dążą do sprzedaży, a nie konkurują, jak ma to miejsce w przypadku umowy otwartej.

Szybka i zyskowna sprzedaż.

yu tube linkedin facebook KONTAKT